Kwaliteit & Veiligheid van Zorg

Het CJG beoogt kwaliteit te bieden in haar werkzaamheden. Verschillende middelen garanderen dat het CJG op een kwalitatief goede manier handelt ten opzichte van haar cliënten en werkzaamheden.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Alle uitvoerende medewerkers zijn SKJ geregistreerd of hebben zich hiervoor hebben aangemeld (als registratie nog niet mogelijk is). Onderdeel van de SKJ-registratie is dat de medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet overleggen. Ook alle vrijwilligers moeten een VOG kunnen overleggen en ondertekenen een gedragscode.

De medewerkers van het CJG Barneveld die SKJ geregistreerd zijn en blijven, moeten jaarlijks hun kennis, kunde en vaardigheden bijhouden door middel van intervisie, trainingen en cursussen. Meer informatie over SKJ is te vinden op de website.

Meldcode & Verwijsindex

In het werk van het CJG Barneveld staat de veiligheid van het kind voorop. Om deze reden werkt het CJG met de landelijke Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode voor het CJG is aangepast aan de nieuwe richtlijn en het afwegingskader. Deze is goed bevonden door de LVAK (Landelijke Vereniging voor Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld), waardoor het CJG het “keurmerk meldcode” draagt.

Het CJG is tevens aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat professionals ondersteunt in de samenwerking rond jeugdigen en gezinnen. Meer informatie over de verwijsindex kan u lezen in de folder (PDF, 717,0 kB).

ISO-Certificering

Om de werkwijze van het CJG te borgen en blijvend te vernieuwen maakt het CJG gebruik van een kwaliteitssysteem. Voor dit systeem heeft het CJG een ISO 9001 Certificaat ontvangen. Hieruit blijkt dat het kwaliteitssysteem op orde is.

Privacy & AVG

Ook de privacy en omgang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaan over de kwaliteit van zorg van het CJG. Bekijk de privacypagina voor meer informatie op dit gebied.