Visie & Beleid

'Het CJG Barneveld staat voor “een veilig en gezond opgroeien in een liefdevolle omgeving voor alle kinderen in Barneveld”. Het CJG handelt bij voorkeur preventief vanuit wederzijds vertrouwen in deskundigheid en kracht. Daarom is het CJG toegankelijk voor iedereen met vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen.' - Zo luidt de missie van het CJG Barneveld zoals deze is beschreven in het meerjarenbeleidsplan.

We vertellen graag wat dit betekent voor onze visie en het beleid dat wij als organisatie (willen) voeren.

Hieronder vind je verschillende documenten die een kijkje geven in onze missie en visie en een beeld geven van de resultaten die wij de afgelopen jaren hebben bereikt.