Over het CJG

Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld

Het Centrum voor jeugd en Gezin Barneveld ondersteunt iedereen met vragen over opvoeden en opgroeien

Een eigenwijze kleuter… een zoontje die niet achter zijn Nintendo vandaan te krijgen is… een puberdochter die vindt dat middenin de nacht thuiskomen na het uitgaan de normaalste zaak van de wereld is… Je kind groeit en ontwikkelt zich. Opvoeden is leuk, maar kan tegelijkertijd ook veel vragen met zich meebrengen.

Soms zijn er problemen waar je geen grip meer op hebt. Bijvoorbeeld als je zoon of dochter erg angstig, depressief of juist hyperactief is. Jij (en eventueel je partner) kan/kunnen ook zelf problemen hebben, waardoor opvoeden steeds lastiger wordt, zoals psychische problemen, een alcohol- of drugsverslaving of relatieproblemen.

Wie helpt u het beste op weg?

Er zijn, ook in de gemeente Barneveld, veel organisaties die iets voor ouders, kinderen, jongeren, opvoeders en vrijwilligers doen. Het CJG Barneveld is het centrale punt voor al jouw vragen op het gebied van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. Het CJG Barneveld geeft jou informatie en antwoord op je vraag, geeft advies, denkt mee of probeert samen met jou de juiste weg te vinden naar een passende oplossing voor je vraag.

Medewerkers van het CJG Barneveld werken verder samen met organisaties en instellingen die zich bezighouden met opgroeien en opvoeden, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, verloskundigen, scholen, kinderopvanglocaties, etc.

Het CJG Barneveld denkt in oplossingen

De medewerkers van het CJG Barneveld denken graag met je mee. Je kunt bij het CJG Barneveld met grote en kleine vragen terecht. Of om iets te bespreken waarover je niet zeker bent. Je krijgt tips en adviezen waarmee je verder kunt. Alleen óf – als je dat wilt – met ondersteuning of hulp. Als hiervoor een beschikking nodig is, dan werken wij nauw samen met de gemeentelijke gespreksvoerders. Dit zijn de functionarissen van de gemeente die toeleiden naar, adviseren over en een beschkking af kunnen geven voor jeugdhulp. Op het moment dat een werker van het CJG in een traject constateert dat er andere vormen van zorg nodig zijn, waar een beschikking voor nodig is, vraagt het CJG er een gespreksvoerder bij. Het CJG verwijst dus niet door, maar zorgt ervoor dat er een gemeentelijke gespreksvoerder aansluit.

Voor wie is het CJG Barneveld?

Het CJG Barneveld is er voor alle inwoners en is het adres voor jeugdhulp en al je vragen over opgroeien en opvoeden:

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar;
 • Ouders en verzorgers;
 • Toekomstige ouders;
 • Iedereen die werkt met kinderen, jongeren, ouders en verzorgers.

Wat doet het CJG Barneveld?

 • Geven van informatie en advies over jeugdhulp, opgroeien en opvoeden;
 • Geven van lichte opvoedondersteuning;
 • Trajectbegeleiding Integrale Vroeghulp
 • Organiseren van thema- en voorlichtingsbijeenkomsten over opgroeien en opvoeden;
 • Leveren van school maatschappelijk werk op het primair en voortgezet onderwijs
 • Inzetten van ambulante begeleiding in de thuissituatie
 • Consultatie voor professionals en vrijwilligers
 • Ondersteuning door vrijwilligers van het CJG bij CJG Connect en CJG @Home
 • Ondersteuning door vrijwilligers van Humanitas bij de Begeleide Omgangsregeling