Privacyreglement

Als Centrum voor Jeugd en Gezin gaan we op een juiste manier met uw gegevens om. Voor het verwerken en delen van uw gegevens met derden vragen wij altijd om uw toestemming middels een toestemmingsformulier.

Wanneer u meer wilt weten over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft, dan kunt u het Privacyreglement (DOCX, 31,3 kB) van het CJG Barneveld bekijken. Onze Privacyfolder (PDF, 867,0 kB) geeft eveneens inzicht in onze omgang met uw gegevens. Bovendien staat hierin ook beschreven waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Vergelijk hulpaanbod