1. Tegen welke ziekten beschermt het Rijksvaccinatieprogramma?

Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Dit worden ook wel micro-organismen genoemd. Er zijn veel onschuldige infectieziekten waar je niet erg ziek van wordt en die vanzelf weer over gaan. Andere infectieziekten kunnen wel gevaarlijk zijn. Daar kun je heel ziek van worden en ernstige complicaties aan overhouden.

Alle infectieziekten waar tegen wordt gevaccineerd, staan hieronder met een link naar uitgebreide uitleg en filmpjes op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is dynamisch en wordt regelmatig aangepast. Zo is er in 2018 gestart met de meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen. In 2019 vindt hiervoor ook een inhaalcampagne plaats voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Halverwege 2019 zal een vaccinatie tegen rotavirus-infectie worden toegevoegd voor zuigelingen met een verhoogd risico op een ernstig beloop. Ook wordt later in 2019 een vaccinatie tegen kinkhoest toegevoegd voor zwangere vrouwen, zodat pasgeborenen in de eerste levensmaanden meer bescherming hebben tegen kinkhoest