Minisymposium Kind en Echtscheiding

Minisymposium Kind en Echtscheiding

Activiteit van: CJG Barneveld

Net als voorgaande jaren organiseert CJG opnieuw het symposium “Kind en Echtscheiding”. Voor het eerst trekken we dit jaar samen op met BVD advocaten te Barneveld als medeorganisator.
Het minisymposium wordt rond de Dag van de Scheiding gehouden. Deze dag is ingesteld om aandacht te vragen voor de grote maatschappelijke gevolgen van echtscheiding en, in het verlengde daarvan, de noodzaak van een goede begeleiding bij echtscheiding. Immers, één op de drie huwelijken strandt.

Doel van het symposium is om advocaten, kinderrechters, mediators, professionals in de zorg, en anderen bewust(er) te maken van de gevolgen voor de kinderen van een scheiding en hoe zij dat proces zo “kindvriendelijk” mogelijk kunnen laten verlopen.

Programma:

08.45-09.15 uur - Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
09.00-09.15 uur - Opening
09.15-10.00 uur - Lezing door Anje Slootweg
10.00-10.45 uur - Lezing door Corine de Ruiter
10.45-11.00 uur - Pauze
11.00-12.00 uur - Workshopronde I (meer informatie over de workshops volgt later)
12.00-12.45 uur - Netwerklunch
12.45-13.45 uur - Workshopronde II
13.45-14.00 uur - Ophalen certificaten

Informatie Workshops:

Workshop 1
Vragenuurtje juridische zaken bij echtscheiding
Onze ervaring is dat hulpverleners in de praktijk regelmatig aanlopen tegen juridische vragen. Wat te doen als vader geen toestemming geeft voor therapie of onderzoek, terwijl het kind dit wel nodig heeft? Wat kan een moeder doen als de kinderalimentatie niet wordt betaald? Het zou voor het psychische welbevinden van vader goed zijn als hij na zijn scheiding opnieuw zou beginnen in een nieuwe omgeving, maar mag hij wel verhuizen? Wat is een scheiding van tafel en bed en waarom zouden mensen daarvoor kiezen? Deze en al uw andere vragen komen aan de orde in onze workshop.
Deze workshop wordt gegeven door Ilse de Wolf en Maria de Jong van BVD advocaten.

Workshop 2
“Voorkomen is beter dan genezen”
Relaties kunnen worden omschreven als “kwetsbare levensvormen die gedijen bij een sterke emotio-nele verbinding tussen partners”; dat is waar het ook vaak aan ontbreekt. Ook bij stellen die wél bij elkaar blijven.
Een scheiding voorkomen en/of relaties versterken? Dat kan als stellen ontdekken in welke patronen ze terecht zijn gekomen in hun relatie, hoe ze negatieve patronen kunnen veranderen en de onderliggende emoties en behoeften kunnen gaan herkennen.
Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaar en neemt de verbinding toe.
Emotionally Focused Therapy (EFT) helpt daarbij. In deze workshop ontdek je hoe EFT werkt als methodiek voor relatietherapie en in verschillende vormen toe te passen is in alle relatiestadia.
Deze workshop wordt gegeven door Annemarie van den Hee, relatietherapeut.

Workshop 3
Parallel Ouderschap
Als alles is geprobeerd om de communicatie tussen ouders te verbeteren, zonder resultaat en de strijd tussen ouders zich voortzet, hoe ga je dán verder?
Het meest wenselijk is dat gescheiden ouders in goed overleg hun ouderschap blijven uitvoeren. Hierdoor heeft het kind zo min mogelijk last van de scheiding. Maar soms loopt het conflict tussen ouders zo hoog op dat gezamenlijke gesprekken niet meer mogelijk zijn. Hierdoor komt het ouderschap onder druk te staan en is herstel van de communicatie geen haalbaar doel meer.
Daarom heeft Youke Parallel Ouderschap ontwikkeld: individuele steun aan de ouder.
Parallel Ouderschap kan worden ingezet als eerdere vormen van scheidingshulp niet hebben gewerkt. In deze workshop ontdek je hoe parallel ouderschap werkt.
Deze workshop wordt gegeven door Marieke Oegema en Tonnie Cremers, Youke.

Workshop 4
Samenwerken met kerken: een heidens karwei?
Er wordt een introductie gegeven over de visie binnen kerken op echtscheiding en de impact daarvan op de echtscheidingspraktijk. Daarnaast komt de vraag aan de orde wat nodig is voor een constructieve samenwerking met kerkelijke functionarissen. Er komen tijdens de workshop verschillende houdings-aspecten en vaardigheden aan de orde.
Na afloop van de workshop zijn deelnemers in staat om proactief en adequaat de samenwerking binnen kerken te zoeken bij (dreigende) echtscheiding binnen kerkelijke gemeenschappen.
Deze workshop wordt gegeven door Maria Vermeulen van Salouz.

Workshop 5
“En hoe is ’t nu met jou?”
Vitaliteit en werkplezier van de jeugdzorgwerker bij casuïstiek complexe scheidingen
De professionaliteit van hulpverleners, die werken met complexe scheidingcasuïstiek, is de afgelopen jaren toegenomen. Vooral als het gaat om gesprekstechniek, de aandacht voor het kind en het hanteren van meerzijdige partijdigheid. Toch blijkt in de praktijk dat het regelmatig voorkomt dat deze casuïstiek impact heeft op het werkplezier en de vitaliteit van de betrokken hulpverlener. In deze workshop gaan we kort in op factoren die hier in het algemeen invloed op kunnen uitoefenen en wat hierin helpend kan zijn. Vervolgens zoomen we in op het effect dat het gedrag en emotieniveau van cliënten op jou als persoon kan hebben en hoe je je hier mee om kan gaan. Aan bod komen copingmechanismen van de cliënt en die van jezelf, bekeken vanuit schematherapeutisch perspectief.
Deze workshop wordt gegeven door Josette Hoogma, gedragswetenschapper, en Karin Geeraets, jeugdzorgwerker ambulant, beiden werkzaam bij Lindenhout.

Workshop 6
Belevingswereld, gevoelens en behoeftes van kinderen/jongeren van gescheiden ouders
In deze workshop staat de belevingswereld van een kind met gescheiden ouders centraal. De trainers (ervaringsdeskundige jongeren) delen hun persoonlijke ervaring en geven deelnemers de kans om alles te vragen wat zij willen weten over een scheiding. De vragen mogen specifiek gericht zijn op een van de trainers maar een vraag mag natuurlijk ook betrekking hebben op een scheiding in het algemeen.
Deze workshop wordt gegeven door jongeren van Vila Pinedo/Augeo.

Workshop 7
Gestructureerde screening van partnergeweld bij conflictscheiding
In deze workshop wordt een korte presentatie gegeven over de MASIC, een screener voor partnergeweld bij scheiding. Als er een voorgeschiedenis van partnergeweld is voorafgaand aan een scheiding, heeft dit gevolgen voor de te kiezen aanpak. Ook het type partnergeweld maakt uit. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt het verschil tussen de typen geweld geïllustreerd. Deze workshop biedt een eerste indruk van de MASIC, geen volledige training in het instrument.
Deze workshop wordt gegeven door Corine de Ruiter.

Workshop 8
Echtscheiding in de school?!
In je werk als leerkracht/mentor is de kans groot dat je met leerlingen te maken krijgt waarvan ouders zijn gescheiden of gaan scheiden. Wanneer ouders gaan scheiden is dat voor zowel ouders als ook hun kinderen een moeilijke en intense ervaring. De manier waarop ouders scheiden, en hoe het hun lukt om na de scheiding het ouderschap voort te zetten, maakt veel verschil voor kinderen. Op welke manier een scheiding ook verloopt, elke scheiding brengt voor een kind veel ingrijpende veranderingen met zich mee. School kan dan een veilige plek zijn, waar de wereld even niet op zijn kop staat. In de workshop gaan we in op wat een scheiding betekent voor kinderen en hoe je als leerkracht/mentor van betekenis kunt zijn voor deze groep leerlingen.
Deze workshop wordt gegeven door Marinka Brandwijk, SMW-er CJG Barneveld.

Contactinformatie

Schaffelaartheater 0342-41 48 16Theaterplein 13772KX Barneveld cjgbarneveld.nl

Plan route

Meer informatie

Soort cursus
  • kind en scheiding
Door wie?

Het symposium is georganiseerd door het CJG Barneveld, in samenwerking met BVD Advocaten. Verschillende deskundigen leveren een bijdrage middels een lezing of workshop.

Benodigde voorkennis

De algemene lezingen worden verzorgd door Anja Slootweg & Corine de Ruiter.

Anje Slootweg is afgestudeerd jurist en orthopedagoog en werkt sinds 2004 als echtscheidingsadvocaat en mediator bij BVD Advocaten te Barneveld. Zij vertelt over de juridische wereld waarin kinderen en ouders terecht komen als zij gaan scheiden. Verschillende thema’s, zoals ouderschapsplannen, het horen van kin-deren door de rechtbank, de bijzondere curator en gezag en erkenning, komen uitgebreid aan de orde.

Onder professionals bestaan nog veel mythen over conflictscheidingen. Zo denken veel professionals bijvoorbeeld nog dat conflictscheidingen opgelost kunnen worden met mediation, terwijl wetenschappelijk onderzoek het tegendeel uitwijst. In deze presentatie gaat Corine de Ruiter in op wat we weten over conflictscheidingen vanuit wetenschappelijk onderzoek. Juist bij zo’n emotioneel beladen onderwerp is een verankering in objectieve feiten belangrijk. Ook in jouw werk als professional geldt dat onpartijdigheid en neutraliteit een must is, ook al kun je heel persoonlijk betrokken zijn bij individuele gezinsleden van conflictscheidingsgezinnen.

Hoe voorkom je dat je ingezogen wordt in deze lastige situaties? Corine de Ruiter is hoogleraar Forensische psychologie aan de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht. Haar onderzoeksinteresse ligt in de relatie tussen psychische stoornissen en geweld, de preventie van antisociaal gedrag bij kinderen en volwassenen en preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij heeft veel onderzoek op deze gebieden gepubliceerd. Recent heeft ze geschreven over de noodzaak van het onderkennen van huiselijk geweld binnen de complexiteit van conflictscheidingen. Kijk voor meer informatie op: www.conflictscheiding.eu.

Gedurende het symposium zijn er twee workshoprondes. De inhoud van deze workshops wordt later bekend gemaakt. Het aangeven van workshop voorkeur kan tijdens het symposium.

Looptijd van de cursus

Het symposium vindt plaats op donderdag 24 september van 09:00-14:00.

Bezoekadres
Theaterplein 13772KX BarneveldSchaffelaartheater
Dagen en tijden
  • Op 24 september 2020 van 09:00 tot 14:00.
Kosten

€ 50 (incl. lunch). Uw inschrijving is pas definitief na betaling. Mocht u verhinderd
zijn, dan is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. Wel kunt u een
collega laten gaan.


Doelgroep-toelichting

Voor wie: Zorgprofessionals, advocaten, kinderrechters, mediators en anderen die werken
met kinderen, jongeren en gezinnen.

Inschrijven of aanmelden: Per persoon dient er apart een aanmeldformulier ingevuld te worden.

Inschrijfformulier

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cursus
Vergelijk hulpaanbod