MDO Jonge Kind & Observatieklas

Wat is het Multidisciplinair overleg Jonge Kind?

Het MDO is een maandelijks overleg waarin jonge kinderen (van 0 tot 4 jaar) worden besproken om-dat bijvoorbeeld ouders vragen of zorgen hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden. Om zo goed mogelijk de juiste en meest laagdrempelige ondersteuning te kunnen bieden, is het goed om dit met verschillende mensen te bespreken die ieder vanuit hun kennis, kunde en mogelijkheden mee kunnen denken. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Een jeugdverpleegkundige van het CJG Barneveld;
  • Een contactpersoon van het Samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei;
  • Een gedragsdeskundige van het CJG Barneveld;
  • Een gespreksvoerder Jeugd van de gemeente Barneveld.

Meer informatie over het MDO vind je in onze folder (PDF, 366,3 kB) en in de handreiking zorgstructuur 0-4 jaar.

U kunt het aanmeldformulier (DOCX, 14,2 kB) voor het MDO invullen en dit mailen naar: info@cjgbarneveld.nl

Observatieklas

De observatieklas is een samenwerking tussen de Vogelhorst, het samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei en CJG Barneveld

In de observatieklas zitten kinderen tussen 4 en 6 jaar waarvan nog niet duidelijk is wat de beste school voor hen is. De observatieklas is een goede plek om samen te kijken welke behoeftes het kind heeft en op welke school hij/zij zich daarna het beste kan ontwikkelen.

Kinderen zitten één jaar in deze groep van maximaal 10 kinderen. Tijdens dit jaar wordt er intensief geobserveerd en gewerkt aan doelen speciaal voor het kind. De groep wordt begeleid door een leerkracht van de Vogelhorst en een sociotherapeut van het CJG.

Omdat uit onderzoek blijkt dat nauwe samenwerking met thuis ervoor zorgt dat de ontwikkeling van het kind sneller en beter verloopt, is er aan de groep ook een thuisbegeleider van het CJG verbonden. Deze kan helpen bij eventuele opvoedvraagstukken.

Indicaties voor plaatsing verlopen zowel via het bovenstaand multidisciplinair overleg (MDO) Jonge Kind als via het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Voor beiden kunt u contact opnemen met de steunpuntcoördinator van het Samenwerkingsverband regio Barneveld: 06 335 922 74.

Zie de folder (PDF, 113,5 kB) voor meer informatie over de observatieklas.