In 2020 minder jongeren in de jeugdzorg

Geplaatst: 3 mei 2021

Een jongere en een therapeut zitten pratend op een bank

Eerste daling sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg

Van de kinderen en jongeren tot 23 jaar kreeg bijna 1 op de 10 in 2020 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het aantal jongeren in jeugdzorg daalde ruim 3 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hiermee daalde het aantal jeugdzorggebruikers voor het eerst sinds de decentralisatie in 2015. Bij die decentralisatie werden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Jeugdhulp

In 2020 kregen bijna 417 duizend jongeren jeugdhulp. Dat zijn er ruim 14 duizend minder dan in 2019. Vooral het aantal jongeren met ambulante hulp is sterk gedaald. Ambulante jeugdhulp is hulp waarbij het kind of de jongere niet in een instelling wordt opgenomen.

De hulp duurt gemiddeld langer

De gemiddelde duur van afgesloten jeugdhulptrajecten is in 2020 opnieuw toegenomen, naar 391 dagen. Dit is een stijging van 31 dagen in vergelijking met 2019.

Coronacrisis

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is de daling in jeugdhulpgebruik in ieder geval voor een deel te verklaren door de coronacrisis. Mensen waren tijdens de lockdowns huiverig om zorginstellingen te bezoeken. Maar het NJi denkt dat er waarschijnlijk ook andere redenen zijn voor de daling. Welke dat zijn, is volgens het NJi nog onduidelijk.

Bron: CBS; Nederlands Jeugdinstituut