Voorjaarsoverzicht Cursussen & Trainingen CJG Barneveld

Geplaatst: 4 maart 2021

Tienermeisje fietst over een plattelandsweg met op de achtergrond paarse bloemenvelden

Komend voorjaar organiseert het CJG Barneveld weer verschillende cursussen, trainingen en workshops voor jong en oud. In dit bericht een overzicht met al het aanbod en informatie over hoe je je kunt aanmelden.

Aanbod voor kinderen & Jongeren

1. Workshop De Kinderen Scheiden Mee, 6-12 jaar
Als je gaat scheiden, is dit niet alleen ingrijpend voor jezelf maar ook ingrijpend voor de kinderen. In deze onzekere periode kan je kind een steuntje in de rug goed gebruiken. De workshop helpt je kind beter te begrijpen wat er allemaal tijdens een scheiding gebeurt. En hoe hij/zij hiermee om kan gaan.

De workshop vindt plaats op dinsdagmiddag 1 juni(14:00-17:15). Voorafgaand aan de workshop is er een informatiebijeenkomst voor ouders (dinsdagavond 25 mei19:30-21:00). Meer informatie en de wijze van aanmelden vind je op De Kinderen Scheiden Mee Pagina.

2. Rots- en Watertrainingen
Ben je snel boos? Vind je nieuwe vrienden maken moeilijk? Of wil je stevig in je schoenen leren staan? De Rots en Water-training helpt kinderen en jongeren om voor zichzelf op te komen én om beter met andere mensen om te gaan. De training is een sociale weerbaarheidstraining waarin je zowel je lichamelijke als je mentale weerbaarheid traint.

Er worden komend voorjaar drie trainingen aangeboden voor verschillende leeftijden. Op donderdagavond 4 maart is er voor ouders een webinar waar de trainers meer informatie geven over de training en je de trainers vragen kan stellen. Bekijk de Rots & Water Pagina voor alle trainingen met bijbehorende data en locaties. Ook meer informatie en de wijze van aanmelden is op die plek te vinden. Op de Rots & Water Pagina is ook te zien welke trainingen voorlopig volgeboekt zijn, of er nog reserveplekken beschikbaar zijn en welke definitief volgeboekt zijn. Wanneer een training definitief is volgeboekt, is aanmelden niet meer mogelijk. Mochten er later alsnog plekken beschikbaar komen wordt het op die pagina gecommuniceerd.

3. Omgaan met emoties
Iedereen heeft gevoelens. Maar soms vindt je kind het lastig om deze te uiten of kom je er als ouder maar moeilijk achter hoe je kind zich voelt. Bij de kindergroep “Omgaan met emoties” merken kinderen dat ze niet de enige zijn die weleens bang, verdrietig of boos zijn. Kinderen leren over gevoelens, wanneer ze zich bang, boos, verdrietig en blij voelen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Maar ook waar ze trots op mogen zijn en wat ze goed kunnen. En dat ze hun behoeften en grenzen mogen aangeven en daar hulp en steun bij mogen vragen.

Omgaan met emoties wordt zowel aangeboden voor kinderen van 5 t/m 7 jaar als kinderen van 8 t/m 11 jaar. Voor ouders wordt voorafgaand een informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie en de wijze van aanmelden is te vinden op de Omgaan met Emoties Pagina.

4. Vooraankondiging: Piep zei de Muis & Billy Boem Kinderclub
In het najaar van 2021 komen Piep zei de Muis (5-7 jr.) en Billy Boem (8-12 jr.) terug! De clubs zijn bedoeld voor kinderen die extra steun kunnen gebruiken omdat ze thuis of in hun directe omgeving te maken hebben met stress en spanningen. Bijvoorbeeld als een ouder ernstig ziek wordt of depressief is, of als er sprake is van een scheiding, ruzie of geweld. Het is een leuke club waar kinderen heel veel plezier hebben, vriendjes maken en iets helemaal voor zichzelf hebben. Voor de kinderen zijn er 10 bijeenkomsten, voor de ouder(s) gelijktijdig met de kinderclub 4 bijeenkomsten. Hier wisselen we ervaringen met elkaar uit en kijken we samen wat helpt in jullie situatie.

Meer informatie over de clubs is te vinden op de Piep zei de Muis of Billy Boem Pagina's. De data worden later in het jaar bekend gemaakt. Op deze pagina's is ook te zien hoe je eventuele interesse al kenbaar kunt maken of wanneer je je kind al wilt aanmelden.

Aanbod voor ouders & verzorgers

1. Peuter in Zicht (geannuleerd)
In de peutertijd verandert er veel. Je kind kan steeds meer dingen zelf en gaat graag op onderzoek uit. En: krijgt een heel duidelijke eigen wil. Dit zijn mooie en belangrijke stappen in de ontwikkeling van een kind, maar voor ouders niet altijd makkelijk. Opvoeden betekent dat je als ouder meegroeit met de ontwikkeling van je kind. Je sluit aan bij wat je kind al kan of juist moet leren. Veel ouders vinden het prettig om hierover met andere ouders te praten. Herken je dat ook? Dan is de cursus Peuter in Zicht iets voor jou.

De cursus bestaat uit 4 maandagavonden. Meer informatie en de wijze van aanmelden is te vinden op de Peuter in Zicht Pagina. De cursus is voor het voorjaar van 2021 geannuleerd vanwege de coronabeperkingen en onvoldoende aanmeldingen. Alle deelnemers worden geïnformeerd en er wordt nagedacht over een alternatief. Dit wordt op de pagina van Peuter in Zicht gecommuniceerd.

2. Pittige Pubers
Opgroeiende tieners hebben baat bij veel liefde, maar hoe kunt u uw kind weer bereiken als hij of zij in een afwerende houding is beland? Tijdens de cursus krijgen ouders praktische handvatten om met het soms onbereikbare, ongrijpbare of onverantwoordelijke gedrag van hun opgroeiende tieners om te gaan.

De cursus bestaat uit 3 avonden á 2 uur. De wijze van aanmelden en meer informatie vind je op de Pittige Pubers Pagina.

3. Gescheiden Opvoeden

  • Hoe geef je je leven weer vorm na een scheiding?
  • Hoe kan je je kinderen goed begeleiden rondom de scheiding?
  • Hoe ga je om met hun emoties en je eigen emoties?
  • Hoe kan je de communicatie met je ex-partner verbeteren?

De bovenstaande vragen staan in deze cursus centraal. De cursus is bedoeld voor alle ouders uit de gemeente Barneveld die te maken hebben met een (recente) scheiding en de gevolgen die een scheiding met zich meebrengt.

Meer informatie vind je op de Gescheiden Opvoeden Pagina. De data worden ingepland wanneer er voldoende deelnemers zijn.

4. Workshop Samengesteld
Een samengesteld gezin geeft veel uitdagingen. Maar een samengesteld gezin biedt ook kansen in het vinden van een nieuwe balans, rust en geluk. Tijdens deze avond bespreken we met elkaar wat het voor jezelf, je partner en je kinderen betekent om in een nieuw, samengesteld, gezin verder te gaan.

De workshop wordt ingepland wanneer er voldoende deelnemers zijn. Meer informatie is te vinden op de Samengesteld Pagina. Daar kun je je tevens aanmelden.

5. Geef me de Vijf Basiscursus (VOL)
De basiscursus “Geef me de Vijf” neemt ouders stap voor stap mee in de wereld van CASS (de persoon met ASS). Op die manier wordt het effect op de waarneming, betekenisverlening, het denken, doen en laten van de informatieverwerkingsstoornis duidelijk.

Deze cursus is vol voor komend voorjaar. De cursus zal mogelijk later in het jaar wederom worden aangeboden. Meer informatie over de cursus is te vinden op de Geef me de Vijf Pagina.

6. Online ouderavond social media, gamen, alcohol & blowen
Pubers en social media, gamen, alcohol en blowen.
Je komt het vast tegen in de opvoeding van je kind(eren). Of je maakt je er wellicht zorgen over. De middelbare schoolperiode is een periode waarin ook op dat vlak grenzen worden opgezocht en soms overschreden. Je hebt als ouder/opvoeder veel invloed op het gedrag van je kind. Meer dan je wellicht denkt!

Deze digitale ouderavond vindt plaats op maandagavond 1 februari van 19:30 tot 21:00. Deelname is gratis. De wijze van aanmelden en meer informatie vind je op de Online Ouderavond Pagina.