Menu

Het CJG zoekt ambulant (gezins)ondersteuners en sociotherapeut voor de observatieklas

Geplaatst: 6 februari 2020

Lachend kopje koffie

Stichting CJG Barneveld is een lokale organisatie voor alle vragen op het gebied van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 9 maanden tot 18 jaar.

Wij bieden informatie en advies, geven ondersteuning op scholen door middel van school maatschappelijk werk en werken in en met gezinnen met de ambulant gezinsondersteuners en/of vrijwilligers. Daarnaast bieden we een breed collectief aanbod in de vorm van workshops en trainingen. Vanwege zwangerschapsverloven zijn wij vanaf 1 mei 2020 op zoek naar:

Meerdere ambulant (gezins)ondersteuners en sociotherapeut voor de observatieklas voor 24-32 uur

Ambulant gezinsondersteuner
De ambulant (gezins) ondersteuner stelt in samenwerking met het gezin een gezinsplan op en ondersteunt het gezin in het realiseren van de door hen opgestelde doelen, zodanig dat het gezin weer zelfstandig verder kan.

Functie-inhoud:

 • In dialoog met het gezin analyseren van de hulpvraag en samen met het gezin het plan van aanpak (gezinsplan) opstellen.
 • Ondersteunen van het gezin bij de uitvoering van het plan van aanpak door inzet van passende interventies in het gezin.
 • Creëren van een netwerk rondom het gezin, zodat zij verder kunnen wanneer de zorg ophoudt.
 • Evalueren van de hulverlening en indien nodig bijstellen van het gezinsplan
 • Verslagleggen van de hulpverlening in het clientregistratiesysteem

Daarnaast ben je ook actief op vindplaatsen, zoals bij de huisartsen, het onderwijs, de voorscholen en eventueel ook het sport- en verenigingsleven. Daar heb je een consulterende en adviserende rol richting andere professionals. Ook daar kun je de jeugdige en hun gezin kortdurend ondersteunen. Tenslotte hoort het verzorgen van groepsgerichte activiteiten (workshops en trainingen) aan jeugdigen en/ of ouders ook tot de taken.

Sociotherapeut voor de observatieklas
De observatieklas is een samenwerking tussen SBO De Vogelhorst. Samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei en CJG Barneveld. De observatieklas is voor jonge leerlingen (4-6 jaar) met complexe problematiek waarvan nog onvoldoende duidelijk is welke onderwijssetting het beste bij hen past. In de observatieklas krijgen de leerlingen de tijd, ruimte en ondersteuning die nodig is om een goede instroom naar een onderwijssetting te bewerkstelligen. De afstemming en samenwerking met de thuis/opvoedsituatie is een belangrijk onderdeel van de periode die een kind op de groep doorbrengt. De groep is gehuisvest in SBO de Vogelhorst.

Als sociotherapeut lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. In teamverband (onder andere de leerkracht van de groep, de orthopedagoog, het CJG Barneveld en professionals zoals fysiotherapeuten, jeugdhulpwerkers) realiseer je mede een leefklimaat, zodanig dat optimale ontwikkelingsmogelijkheden tot stand kunnen worden gebracht en een goede instroom binnen een onderwijssetting mogelijk wordt. Structuur, veiligheid en het aanleren van vaardigheden zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De sociotherapeut is daarnaast de verbindende schakel tussen school en de begeleider(s) in de (t)huissituatie en werkt nauw samen met de leerkracht.

Functie-inhoud:

 • Begeleiden van kinderen met een complexe psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis
 • (Mede) formuleren en uitvoeren van individuele onderwijs- en zorgprogramma’s en behandeldeelplannen
 • Waarborgen van veiligheid en handhaven van structuur
 • In teamverband zorgen voor een leefklimaat waarbinnen optimale behandeling, begeleiding en “veiligheid” kan plaatsvinden
 • In teamverband werken aan een goede doorstroom naar een passende onderwijssetting
 • Observatie en verslaglegging
 • Intermediair tussen school en thuis(begeleiding)

Lengte van het dienstverband en aantal uren zijn in overleg. Een combinatie van beide functies behoort tot de mogelijkheden.

Wat moet je in huis hebben?

 • Een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld social work)
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken (waarbij gewerkt wordt met de richtlijnen jeugdhulp).
 • Kennis van de ontwikkelingen (en het bijhouden ervan) binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering en intervisie.
 • Kennis pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.
 • Kennis en ervaring met oplossingsgericht werken
 • SKJ (voor)registratie

Wat bieden wij?

 • Een jonge, frisse organisatie met deskundige en collegiale medewerkers en een open werksfeer.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg, Jeugdzorgwerker B, schaal 9 (min. € 2503,43 tot € 3997,00).
 • Deskundigheidsbevordering en intervisie.

Praktische informatie
Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Stuur dan je reactie voor 24 februari 2020 naar info@cjgbarneveld.nl o.v.v. sollicitatie vacature ambulant gezinsondersteuner/sociotherapeut. Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Karina van Triest, bestuurder CJG Barneveld, 06-23412770.

Vergelijk hulpaanbod