Menu

Blog: Kudos voor je ouders!

Geplaatst: 30 januari 2020

Logo Centrum voor jeugd en gezin op briefpapier

Verschillende medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld vertellen door middel van een blog over hun werk of wat hen bezighoudt. Vandaag is dat Arjan Kim, als ambulant hulpverlener en schoolmaatschappelijk werker van de ISK (Internationale Schakelklas) verbonden aan het CJG Barneveld.

Kudos voor je ouders!

Als tiener heb je het tegenwoordig niet makkelijk. Je staat met één been in de analoge wereld en met je andere been in een digitale. In reallife probeer je je te ontwikkelen tot een sociaal wezen en online doe je eigenlijk niets anders.

Je hebt eigenlijk geen idee dat er sprake is van twee aparte werelden. Je leidt je leven zoals het is, zonder al lekker overstijgend de wereld te proberen te duiden. Dat er twee werelden zijn met elk zijn eigen gedragsregels, is jou als tiener dan ook echt niet bekend. Je doet wat je doet en gaat mee in de flow.

Sowieso het gegeven dat er sprake is van twee werelden durf je desgevraagd best in twijfel te trekken. Er is namelijk maar één wereld en die is wat-ie is. Deal with it, zou jij zeggen tegen de volwassen maatschappij die op dit moment geregeerd wordt door dertigers, veertigers en vijftigers.

Dat al deze volwassenen zelf moeite hebben met deze ‘online wereld’ is niet jouw probleem. Jij weet niet beter en doet er ook niet moeilijk over.

Natuurlijk hebben ouders gelijk als ze je waarschuwen voor de gruwelen die gebeuren op internet. En natuurlijk is het goed om uit te kijken wat je wel en niet post op internet. Maar de bemoeizucht en de meningen van het volwassen opvoedvolk is slechts een projectie van eigen onvermogen. Dat is wat jij vindt als je weer eens te horen krijgt dat je wat minder op je mobieltje zou moeten zitten. Dat is wat je denkt wanneer je te horen krijgt dat al die smileys die je stuurt nutteloos tijdverdrijf is.

ZE HEBBEN GEEN IDEE!

Ouders bedoelen het écht oprecht goed, maar ik denk wel dat het tijd wordt dat je als tiener je eigen ouder(s) opnieuw gaat opvoeden. Zo kan je ze als eerste uitleggen dat het sturen van smileys eigenlijk hetzelfde is als de glimlach die je laat zien wanneer je vader een grap aan de eettafel vertelt. Daarna vertel je ze dat de like die je geeft op Insta, hetzelfde is als het goed luisteren en aankijken van iemand die tegen je aan het praten is. Vervolgens leg je uit dat het in stand houden en dus vergroten van een streak niks anders is dan het iedere dag even begroeten van je collega’s op je werk. Je houdt de relatie met de ander goed, omdat die belangrijk voor je is.

Kortom, alles wat jij aan sociale dingen doet op internet heeft z’n oorsprong uit de tijd dat er nog helemaal geen computers bestonden. Het is niets meer dan een vertaalslag naar de huidige mogelijkheden. De mogelijkheden die overigens bedacht zijn door dezelfde dertigers, veertigers en vijftigers.

Dus wanneer je ouders je weer eens betichten van overmatig en zinloos mobielgebruik, bespaar ze dan je wanhopige, terecht gefrustreerde zucht. Trek ze naast je op de bank en leg uit waarom een like, een tag en een streak zo belangrijk zijn.

En eindig met het bedanken voor het optimaal opvoeden van hun kind en de 100 likes die je op je laatste post hebt gehad. Hét teken dat ze een sociaal kind hebben weten te creëren dat in staat is om met de wereld te communiceren.

Kudos voor je ouders!

Vergelijk hulpaanbod