Geef me de Vijf - Basiscursus

Geplaatst: 5 januari 2021

Foto: 2 kinderen die met verf spelen en een high five willen geven

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert opnieuw een vierdaagse cursus voor ouders van kinderen met een autistische beperking. De cursus wordt gegeven door de “Geef met de Vijf”-academie en leert ouders om (beter) af te stemmen op hun kind met autisme.

Zij krijgen tijdens de cursus handvatten die ook bij iedere volgende ontwikkelingsfase van hun kind kunnen worden toegepast. De cursus wordt gegeven op vier dagen in het voorjaar van 2020. Deze cursus is alleen toegankelijk voor ouders die woonachtig zijn in de gemeente Barneveld.

Tijdens de cursus “Geef me de Vijf” worden ouders stap voor stap meegenomen in de wereld van CASS (de persoon met ASS), waardoor het effect van de informatieverwerkingsstoornis op de waarneming, betekenisverlening, het denken, doen en laten duidelijk wordt.
Door het aanleren van de in de methodiek “Geef me de 5” verweven visie, om steeds weer terug te keren naar de oorzaak van het gedrag, wordt niet het gedrag bestraft of beloond maar, met respect voor het autistisch denken, naar oplossingen gezocht die blijvend het (ongewenste) gedrag veranderen.

De “Geef me de Vijf”-academie adviseert ouders sterk om samen aan de cursus deel te nemen. Want de manier van communiceren door de beide ouders is een onmisbaar onderdeel van de cursus. Doordat beide ouders aan de cursus deelnemen, zit de communicatie met het kind op één lijn. Dat komt het welzijn van zoon of dochter ten goede.

Praktische informatie

Locatie: CJG Barneveld (Wilhelminastraat 10, Barneveld)
Data en tijd: Maandag 1 februari, 15 maart, 12 april & 17 mei van 09:30 tot 16:30. - Update: Vanwege de verlengde lockdown zal de eerste cursusdag online plaatsvinden. Vanaf 15 maart is de hoop de cursus fysiek te vervolgen bij het CJG Barneveld.
Kosten: Het CJG Barneveld betaalt het grootste deel van de cursus; daardoor kan de eigen bijdrage zo laag mogelijk worden gehouden: € 30,- per persoon. Aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat. U heeft dit nodig bij eventuele vervolgcursussen van de “Geef me de Vijf”-academie.
Aanmelden: De cursus is vol. Aanmelden voor dit voorjaar is niet meer mogelijk. De cursus wordt mogelijk later dit jaar nogmaals aangeboden. Houd de website hiervoor in de gaten.

Vergelijk hulpaanbod